• Tilbake til startsiden

Påmelding og transport

Her finner du påmeldingen og oversikt over deltagere til årets renn

Klasser og regler: Turrennet går i klassisk stil og har trimklasse uten tidtaging og turrennklasser med tidtakning. Rennet arrangeres etter NSF`s regler. På 45, 95 og 120 km er det 10 års klasser. På 15 km er det en trimklasse. 45 km er åpen for klasse 15/16 år, mens 95 og 120 km har yngste klasse  17-20 år..Ved helt spesielle forhold kan arrangøren v/juryen beslutte å avlyse eller utsette rennet. Avlyses rennet før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50% av startkontigenten til dekning av påløpne utgifter. Blir rennet avlyst på renndagen kan arrangør beholde 100% av startontigenten. Vi refunderer ikke startkontigent ved sykdom eller andre hendelser. Seeding i startfeltet gjøres etter resultater på Trollski de foregående år samt tider du bruker på Vasaloppet/Birken (oppgis ved påmelding).

Betalings frister

Tur 120 km

Tur 95 km

Tur 45 km

 Trim 95/45 km

15 km tur/trim
 

Venabygdsfjellet- via Hornsjø til Sjusjøen

Venabygdsfjellet -

Sjusjøen

Gopollen -
Sjusjøen

Venabygdsfjellet/ Gopollen -
Sjusjøen

Pellestova - Sjusjøen
Før 1. februar kr. 700,- kr  650,- kr 550,- kr 500,-

 kr 220,-

Før 1. mars kr. 800,- kr  750,- kr  650,- kr 600,-  kr 220,-
Før 25. mars kr. 900,- kr  850,- kr  750,- kr 700,-  kr 220,-
Etter 25 mars - 1. april kr.1 100,- kr 1 100,- kr 900,-  kr  800,-   kr 300,-
Familiekontingent           kr 500,-

Alle har selv ansvar for å ha løst skilisens. Engangslisens kan kjøpes ved påmelding. For løpere over 70 år er det frivillig å løse lisens. Forsikringen gjelder til 80 år. 

Det brukes engangsbrikker som er festet i startnumeren og dette skal ikke returneres etter rennet. Egne brikker kan ikke benyttes. NB: Løpere på 95 og 120 kilometeren får i 2017 også tidtakerbrikker som festes på sekken. 

Husk å feste startnummeret godt synlig foran på magen og fri for sekkereimer ved målgang. 

NB Påmelding på renndagen på rennkontorene stenges 1 time før ordinær start - betaling via fakturering i etterkant.

Det er løperens ansvar at arrangør får alle opplysninger som er nødvendig for riktig påmelding.

Påmeldingslister legges fortløpende ut på våre hjemmesider.

Startnummer hentes på rennkontor v/startstedet renndagen. Rennkontoret åpner 2 timer før starttid. Løpere på 120 og 95 km kan få utlevert startnummer på rennkontor Venabu Fjellhotell fredag 31. mars kl. 18.00-21.00. Startnummerene til 45 km og 15 km hentes på startstedet løpsdagen.

Transportbehov fredag:

1. Sjusjøen langrennstadion, Håkons Hall, Lillehammer Skysstasjon, Hafjell Alpinsenter, Venabygdsfjellet (Venabu Fjellhotell og Spitsbergseter) 

Bussene er tilpasset toget som kommer fra Trondheim til Ringebu.

kl.

17:00

og

19:15

kr. 220,-

Transportbehov lørdag:

Husk transport bestilles når du melder deg på eller på minside.EQtiming.no 

     
1. Sjusjøen Langrenn - via Nordseter - Håkonshall - Lillehammer Skysstasjon - Hafjell Alpinssenter til Venabygdsfjellet start trim/120 km

kl. 04:00

kr. 220,-
2. Sjusjøen Langrennstadion- via Nordseter - Håkonshall- Lillehammer Skysstasjon - Hafjell Alpinsenter til Venabygdsfjellet start 95 km

kl. 04.45

kr. 220,-
3. Sjusjøen Langrennstadion -via Nordseter -Håkonshall - Skysstasjonen Lillehammer- Hafjell Alpinsenter til Gopollen start 45 km (stopper ved oppkjøring fra E6 ved Krekke) kl. 07:30 kr. 220,-

4. Sjusjøen Langrennstadion - via Nordseter (krysset ved veien til Sjusjøen) -Håkonshall - Lillehammer Skysstasjon- Hafjell Alpinsenter til Pellestova start 13 km

 

5: Fra Ringebuskysstasjon og til Pellestova via kroa på Fåvang

kl. 10.15

 

kl. 10:00

kr. 160,-

 

6. Fra Sjusjøen Langrennstadion (via Lillehammer) og tilbake til startstedene etter rennet (etter kl. 17.00 - avhengig av de siste løperene)   kr. 220,-
7. Fra Sjusjøen til Lillehammer Skysstasjon etter rennet.

Første 14:20

Deretter ca. hver time

kr. 120,-
 8. Buss fra Krekke til Gopollen. Bussen vil være der mellom kl. 08.30 og 09.00  

kr. 60,-

 

Alle bussene (alt. 1, 2, 3, 4, 6 ) går via Håkons Hall (stopper i rundkjøringen mellom hallene) på Lillehammer med avgang fra Håkons Hall ca 20 min. etter avgangstiden på Sjusjøen, Lillehammer Skysstasjon 30 min etter avreise og ved Hafjell Alpinsenter 40 min etter avreise fra Sjusjøen. Første returbuss korresponderer med tog fra Lillehammer andre buss med tog til Trondheim.

Betaling og bestilling av transport skjer samtidig med påmelding / registrering på minside.eqtiming.no. For å spare tid på returtransporten nordover etter rennet, ber vi løpere som skal starte på Gopollen å parkere ved E6 v/Krekke og ta bussen opp. Dette sparer også mye tid ved returtransporten etter rennet.

 Bagasjetransport: Vi oppforderer alle til å pakke bagasjen i vanntette bager/poser/sekker. - Bagasjeretur med busser fra startstedene til målgang.